VZN obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN