VZN obce Ľubotice č. 3/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ľubotice ZaD 2016

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN