Investície

Rok 2020

 • rekonštrukcia a obnova cintorína - 2. etapa: 49.500,- €
 • výstavba miestnej komunikácie na ul. Roľníckej: 128 700,- €
 • výstavba miestnej komunikácie na ul. Makarenkovej: 158.600,- €
 • rekonštrukcia mosta na ul.

Rok 2018

 • rekonštrukcia dolnej časti ulice Korabinského: 45 000,- €
 • rekonštrukcia časti ulice Strojníckej: 52 000,- €
 • výstavba ulice Jarkovej - 2.

Rok 2016

 • rekonštrukcia ulíc Korabinského, Jána Kostru, Kapušianska - trasa MHD: 140 600,- €
 • zateplenie strechy administratívneho pavilónu ZŠ: 48 500,- €
 • rekonštrukcia kúrenia v šatniach ŠA (odstránenie gamatiek) a rekonštrukcia verejných sociálnych zariadení ŠA: 20 600,- €

Rok 2015

 • rekonštrukcia spojnice ulíc Makarenkova - Korabinského vrátane výstavby chodníka a VO: 46 500,- €
 • rekonštrukcia obecného rozhlasu: 14 000,- €
 • výstavba kamerového systému: 6 500,- €
 • výstavba chodníka medzi ulicami Tekeľova a Sibírska: 3 600,- €
 • zatepl

Rok 2014

 • výmena okien na ZŠ: 144 000,- € (dotácia MŠ SR: 90 000,- €)
 • obnova fasády Obecného domu + výstaba bezbariérového vstupu a výmena okien: 52 000,- € 
 • zateplenie strechy na kuchyni v ZŠ: 10 000,- €
 • rekonštrukcia VO: 339 000,- €
 • výstavba parkoviska pri p

ROK 2013

 • rekonštrukcia vykurovania Obecného domu: 24 000,- € + výstavba chodníka v záhrade Obecného domu: 5 700,- €
 • výstavba chodníkov + terasa v MŠ: 8 000,- €
 • výstavba plynovodu na Makarenkovej ulici: 13 500,- €
 • výstavba malého futbalového ihriska - sídlisko Pod Hájom

Rok 2012

 • výstavba pódia v záhrade Obecného domu a úprava terénu: 30 500,- €
 • výstavba detského ihriska - sídlisko Pod Hájom: 7 500,- €
 • výstavba detského ihriska pri MŠ: 14 000,- €
 • predĺženie Makarenkovej ulice - úprava lôžka cesty: 20 000,- €
 • kúpa domu - komun

Rok 2011

 • dokončenie prístavby MŠ: 333 000,- €
 • rekonštrukcia ulice Šalgovíckej - dokončenie: 763 000,- €
 • dokončenie regeneračnej centrálnej zóny obce, vrátane ulice Kalinčiakovej: 820 000,- €