Investície

Rok 2011

 • dokončenie prístavby MŠ: 333 000,- €
 • rekonštrukcia ulice Šalgovíckej - dokončenie: 763 000,- €
 • dokončenie regeneračnej centrálnej zóny obce, vrátane ulice Kalinčiakovej: 820 000,- €

Rok 2010

 • komplexná rekonštrukcia Šalgovickej ulice vrátane verejného osvetlenia a obecného rozhlasu v hodnote 489 867 € (v tomto roku uhradené 284 646 €)
 • vybudovanie protihlukovej bariéry pri reštaurácii Obecný dom v hodnote 50 405 €
 • vybudovanie detského ihriska v záhrade pri re

Rok 2009

 • komplexná rekonštrukcia ulice Čsl. letcov v hodnote 275 716 €
 • obstaranie územného plánu obce v hodnote 34 873 €
 • rekonštrukcia interiéru telocvične ZŠ vrátane výmeny palubovky v hodnote 116 467 € (z toho získaná dotácia z MŠ SR vo výške 80 362 €)

Rok 2008

 • rozšírenie parkoviska pri reštaurácii Obecný dom v hodnote 1 068 177 Sk
 • rekonštrukcia schodiska a vybudovanie bezbariérového vstupu obchodu na ul. Korabinského v hodnote 794 312 Sk
 • komplexná rekonštrukcia ul.

Rok 2007

 • rekonštrukcia mosta na Ľubotickom potoku smerom na Kamence v hodnote 756 430 Sk
 • rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Strojníckej a vybudovanie verejného osvetlenia na ul.

Rok 2006

 • zokruhovanie vodovodu v hornej časti Domašskej ulice s ulicou Korabinského v hodnote 337 tis. Sk
 • vybudovaný zavlažovací systém v športovom areáli v hodnote 600 tis. Sk
 • vybudované miniihrisko s umelým trávnikom v hodnote 1,3 mil.

Rok 2003

 • rekonštrukcia ulíc Za potokom a Hájnova v hodnote 6,5 mil. Sk
 • cesty + inžinierske siete na uliciach Tekeľova a Hapákova za 17,5 mil. Sk