Investície

Rok 2008

  • rozšírenie parkoviska pri reštaurácii Obecný dom v hodnote 1 068 177 Sk
  • rekonštrukcia schodiska a vybudovanie bezbariérového vstupu obchodu na ul. Korabinského v hodnote 794 312 Sk
  • komplexná rekonštrukcia ul.

Rok 2007

  • rekonštrukcia mosta na Ľubotickom potoku smerom na Kamence v hodnote 756 430 Sk
  • rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Strojníckej a vybudovanie verejného osvetlenia na ul.

Rok 2006

  • zokruhovanie vodovodu v hornej časti Domašskej ulice s ulicou Korabinského v hodnote 337 tis. Sk
  • vybudovaný zavlažovací systém v športovom areáli v hodnote 600 tis. Sk
  • vybudované miniihrisko s umelým trávnikom v hodnote 1,3 mil.

Rok 2003

  • rekonštrukcia ulíc Za potokom a Hájnova v hodnote 6,5 mil. Sk
  • cesty + inžinierske siete na uliciach Tekeľova a Hapákova za 17,5 mil. Sk