Cestovný poriadok od 1.6.2020

Vzhľadom na nízky počet cestujúcich, dobrovoľnosť dochádzky žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl, uzavreté vysoké školy, stredné školy a triedy 5.-9. ročníkov ZŠ,bude MHD v pracovných dňoch od 1.6.2020 naďalej premávať podľa cestovného poriadku pre pracovný deň - prázdniny.

Dopravný podnik mimoriadne k tomu plánuje vykonať aj školské spoje k/od ZŠ Strážnická z/na Fintickú ulicu.