Dočasné zberné miesto pri ŠA v sobotu OTVORENÉ

Žiadame občanov, aby v priebehu pracovného týždňa nenosili konáre ani iný odpad k dočasnému zbernému miestu  pri ŠA. Odpad je možné privážať iba v sobotu. Dočasné zberné miesto  potrebujeme kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii udržať v priebehu týždňa bez odpadu. Za porozumenie ďakujeme.

Zberný dvor opäť OTVORENÝ v bežnom prevádzkovom režime v sobotu od 09:00 –  do 15:00 hod.