Okresný úrad Prešov hľadá dobrovoľníkov

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Prešov hľadá  dobrovoľníkov, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom štátom zriadenom  karanténnom zariadení.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

  • registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia,
  • pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia  (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú),
  • zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení .

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonávanie jednotlivých úloh.

Okrem príslušných dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, policajti a podobne.

Dobrovoľníci budú mať zdarma poskytnuté:

  • potrebné ochranné pracovné prostriedky,
  • celodennú stravu (raňajky, obed, večera).

V súvislosti s uvedením sa na Vás obraciame  so žiadosťou o vyhlásenie tejto výzvy  v pôsobnosti  vašej pôsobnosti a následne o zaslanie zoznamu dobrovoľníkov v rozsahu:

Meno a priezvisko a  telefónny kontakt.

Dobrovoľnícka činnosť  by sa týkala  vytvorených karanténnych zariadení v okrese Prešov.

Ak  máte záujem prihláste sa telefonicky na Obecnom úrade  051/7480902