Oznam knižnice

Obecná knižnica v Ľuboticiach bude otvorená od pondelka 11.5.2020 za prísnych hygienických podmienok 

- pred vstupom použite dezinfekciu rúk

- vstup povolený  iba s rúškom 

- max 2 osoby sa môžu zdržiavať v priestoroch  knižnice

Knihy, ktoré budú vrátené sa nemôžu vypožičať v ten istý deň!