Oznam Materskej školy

O Z N A M
V súlade so schváleným Školským poriadkom Materskej školy Ľubotice ,
čl. 3 – Prevádzka a vnútorný režim materskej školy a so súhlasom
zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin
od 11. júla 2022 do 30. augusta 2022
P R E R U Š E N Á
z dôvodu zabezpečenia hygienickej sanitácie priestorov MŠ a ŠJ a čerpania
dovoleniek zamestnancov.
Prevádzka sa začne 02. septembra 2022.


29. 04. 2022                          Mgr. Renáta Kertysová

                                                 riaditeľka školy