Oznam PZ Straž Fintice

Dňa 16.9.  - 18.9.2019 od 9,00 do 11,00 budú vyplácané nájmy za užívanie ornej pôdy na poľovné účely.

Dokumenty