Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 16.4.2021 je plánovaná odstávka elektrickej energie: 

od 11,00 hod do 13,50 hod na odberných miestach - viď príloha VSD 4

Dokumenty