Ponuka - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

VSVŠEMvs (Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave)

Vysoké školy predstavujú v každej krajine inštitúcie, v ktorých je sústredená najvyššia forma vzdelávania, vedy, výskumu a od ich kvality priamo závisí ďalší rozvoj spoločnosti. V duchu tejto filozofie si zakladatelia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) predsavzali vybudovať na Slovensku takú vysokoškolskú inštitúciu, ktorá bude svojou vzdelávacou a vedecko-výskumnou činnosťou prispievať ku skvalitneniu správy vecí verejných a k zlepšovaniu kvality života a podnikania v regiónoch Slovenska. 

Predstavy zakladateľov súkromnej vysokej školy nadobudli definitívnu podobu, keď vláda SR udelila škole štátny súhlas svojím uznesením č. 216 zo dňa 10. marca 2004. V tomto roku teda vysoká škola oslavuje už 17. výročie založenia. 

 

Dôležitým krokom, ktorý VŠEMvs urobila, bolo zriadenie MPK (Miesta prvého kontaktu) v Prešove. VŠEMvs vytvorila podmienky pre štúdium mladým ľuďom a študentom stredných škôl nielen z regiónu Prešov, ale aj širokému okoliu iných okresov. Študenti, ktorí sú študentmi VŠEMvs v Bratislave tak majú možnosť využiť konzultácie vybraných predmetov v MPK Prešov, ktoré je zriadené v priestoroch Presreálu Prešov – (bývalé OZKN Prešov) na ulici Masarykova 22 Prešov. VŠEMvs ponúka študijné programy v dennej forme kombinovanou

 

Prečo je denná forma štúdia kombinovanou metódou pre študentov zaujímavá?

Denná forma štúdia s využitím kombinovanej metódy znamená, že výučba sa realizuje prevažne len v piatok popoludní a v sobotu, s menším podielom prezenčnej metódy výučby, ktorá je nahradená dištančnou metódou. Táto metóda vhodná pre tých študentov, ktorí s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie) nemajú dostatočný priestor zúčastňovať sa na výučbe v pracovných dňoch. 

Ako prebieha výučba na VŠEMvs?

Výučba je organizovaná tak, že študent má možnosť absolvovať prednášky k predmetom v Bratislave (študentom je poskytnutá podpora výučby aj formou konzultácií v našom Mieste Prvého Kontaktu v PREŠOVE) a povinne plní úlohy a zadania, pričom časť prezenčnej výučby je zabezpečená dištančnou metódou s využitím našich digitálnych portálov.

 

Prečo študovať na VŠEMvs?

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave je moderná vysoká škola, ktorá dáva šancu všetkým uchádzačom o štúdium. S dôrazom na internacionálnu kvalitu a individuálny prístup nášho pedagogického zboru, a s unikátnou IT infraštruktúrou a zabezpečením, vrátane služieb nášho Kariérneho Centra a start-up inkubátora GrowUp je VŠEMvs zárukou úspechu pre absolventov uplatniť sa na trhu práce, ako aj v podnikaní a to nielen doma, ale aj v zahraničí.

Podrobné informácie o podmienkach a priebehu štúdia sú na webových stránkach vysokej školy www.navysku.vsemvs.skwww.vsemvs.sk/Studium, prípadne aj na našich sociálnych sieťach.

Špecifické informácie o možnosti študovať dennú formu kombinovanou metódou poskytne: Ing. Jozef Adamko, PhD., MBA Miesto prvého kontaktu v PREŠOVE  Masarykova 22 e-mail: jozef.adamko@vsemvs.sk, mobil +421 915 691 747

 

Dokumenty