Poskytovanie ubytovania utečencom

pomocZ vojnou postihnutej Ukrajiny  prichádzajú na naše územie utečenci, ktorí  môžu žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že na zabezpečenie plnenia úloh niektorých štátnych orgánov sú potrebné  informácie o ubytovaných utečencoch z Ukrajiny, žiadame našich občanov o poskytovanie informácií o ubytovaných utečencoch v našej obci, či už   v ubytovacích zariadeniach alebo  na súkromí,  ktorým poskytnete ubytovanie.

Každú zmenu, to znamená : ak utečencov prichýlite alebo odídu z našej obce  je to  potrebné nahlásiť   na obecnom úrade osobne alebo telefonicky.

Údaje ktoré sú potrebné pre registráciu:      -  na ktorej adrese sa zdržiavajú,

                                                                      -   počet dospelých osôb

                                                                     -  počet detí do 15rokov a nad 15 rokov

Tieto údaje potrebujeme o Ukrajincoch  ako aj o utečencoch  iných štátov.

Za vašu spoluprácu a ústretovosť Vám ďakujeme.

Dokumenty