Postrek chodníkov a verejných priestranstiev

Obecný úrad oznamuje, že od    4. augusta 2022 v priebehu celého dňa a v prípade priaznivého počasia aj v ostatných pracovných dňoch, bude vykonávaný postrek chodníkov a verejných priestranstiev proti burine. Postrek bude vykonaný herbicídnym prípravkom Gallup Super 360.

Začiatok udalosti