Voľné pracovné miesto v Dennom stacionári v Ľuboticich

Pozícia: Opatrovateľka

Úväzok: 6 hodín denne, Po-Pi, okrem sviatkov

Požiadavky: 

-vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo

- úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo

-stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti  alebo

-nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo

-absolvovanie akreditovaného kurzu na opatrovanie v rozsahu 220 hodín

Požadované doklady: 

Motivačný list

Žiadosť

Profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru poďla zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Iné požiadavky:

Empatia, ochota, trpezlivosť, lojálnosť, zdravotný preukaz

Podanie žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte klasickou poštou alebo osobne 

Adresa: Obecný úrad, Československých letcov 2, 08006 Ľubotice

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor