VSD preventívne minimalizuje osobný kontakt

Ako preventívne opatrenie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 prijala  spoločnosť VSD, a.s. rozhodnutie, že Klientske centrá VSD budú až do odvolania ZATVORENÉ.

Prosíme Vás, aby ste Vaše požiadavky na VSD, a.s. riešili:

KC Košice – 055/6102983                          KC Poprad – 055/6101310

KC Prešov – 055/6102766                         KC Michalovce – 055/6104121

Východoslovenská distribučná, a.s.

Zákaznícka linka VSD

0850 123 312

Poruchová linka VSD

0800 123 332

www.vsds.sk

info@vsds.sk