Zasadnutie OcZ - zrušenie

Obec Ľubotice oznamuje, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a pandémie ochorenia COVID-19 ruší zasadnutie obecnej rady dňa 30.3.2020 a zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať dňa 6.4.2020.