Ponúkané tituly


V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine Vám ponúkame možnosť vyhľadávať knižný fond našej knižnice online.

K 15. decembru 2012 je na internete publikovaných 6082 kníh. Všetky knihy sú postupne zaradzované do systému KIS MaSK, na ktorý knižnica prešla v roku 2008 zo starého a nevyhovujúceho programu Libris. Obecná knižnica nemá možnosť online aktualizovať databázu na internete, preto jej aktualizácia je a bude len v nepravidelných intervaloch.

Knižnično-informačný systém MaSK zobrazuje knihy všetkých spravovaných knižníc. Tituly Obecnej knižnice Ľubotice sú označené v položke "Lokácia" názvom našej knižnice: Obecná knižnica Ľubotice.

Vyhľadávať môžete priamo na stránkach on-line katalógu knižníc:

Vyhľadávanie kníh