Bohoslužby

http://www.farskyuradlubotice.sk/oznamy#aktualnyoznam

Verejne bohoslužby od 6.5.2020

 

Milí farníci, na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva a v jednote s vyhlásením Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnej situácii v pastorácii, vám ponúkam niekoľko súhrnných informácií, platných od 6.5.2020

1. Rozstupy a dištanc - Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostola budú presne vyznačte miesta na sedenie v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade stoličiek so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Pre náš farský kostol je to asi 60 miest. Chcem vás preto poprosiť o ohľaduplnosť a dodržiavanie potrebných opatrení. Môžete zostať aj vonku pri kostole, kde je tiež potrebné dodržať rozostupy.

2. Dezinfekcia a rúška - Do kostola môžete vstúpiť len s rúškom a po dôkladnej dezinfekcii rúk pri vchode do kostola. 3. Sv. prijímanie na ruku Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku. Sväté prijímanie sa bude podávať aj v exteriéri, ak bude potreba. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup.

V nedeľu ranná sv. omša o 7.30 hod bude vyhradená pre seniorov nad 65 r. Prosím Vás o dodržanie tohto usmernenia.

Na sv. omše neprichádzajte skôr. Kostol sa otvorí 15 min. pred slávením sv. omše. Pred sv. omšou sa nič sa nemodlíte, sadnete si na vyhradené miesto a v tichosti sa pripravíte na slávenie. Aj keď je to ešte s obmedzeniami, teším sa na spoločné stretnutie pri slávením Eucharistie.

 

 http://www.farskyuradlubotice.sk/farskelisty/2020