Duchovný život

Gréckokatolícka cirkev

Organizačne Gréckokatolíci tvoria samostatnú farnosť so sídelnou farou Prešov - Sekčov (Opál).

Rímskokatolícka cirkev

Ľubotice sú v rámci rímskokatolíckej cirkevnej územnej organizácie filiálkou farnosti Prešov - Nižná Šebastová

Židia v našej obci

Židia - izraeliti tu v Šarišských Lúkach - Šebeši mali svoju náboženskú obec, jednu z najstarších v šarišskej župe.

Bohoslužby

Program bohoslužieb pre farnosť Ľubotice  od  5.8.2019 do 18.8.2019 nájdete v priložených dokumentoch.