Duchovný život

Gréckokatolícka cirkev
Organizačne Gréckokatolíci tvoria samostatnú farnosť so sídelnou farou Prešov - Sekčov (Opál).
sefredaktor So, 10/27/2018 - 18:07
Rímskokatolícka cirkev
Ľubotice sú v rámci rímskokatolíckej cirkevnej územnej organizácie filiálkou farnosti Prešov - Nižná Šebastová
sefredaktor So, 10/27/2018 - 18:06
Židia v našej obci

Židia - izraeliti tu v Šarišských Lúkach - Šebeši mali svoju náboženskú obec, jednu z najstarších v šarišskej župe.

sefredaktor So, 10/27/2018 - 17:57