História

Koniec 20. storočia po dnešok
Najnovšia obytná zóna sa buduje v okolí Bánoveckého potoka s tendenciou rozšíriť sa cez Panský breh až k sídlisku Sekčov.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 21:40
50-te a 60-te roky 20. storočia
V 50. rokoch sa rozširovala ulica medzi kaštieľom a kostolom smerom na juh na miesta bývalých oráčin.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 21:36
Prvá polovica 20. storočia

Začiatkom 20. storočia pri vstupe do Šarišských Lúk vznikla zvláštna funkčna zóna vôkol vodárne.

sefredaktor So, 10/27/2018 - 21:33
Vývoj v 13.-19. storočí
Ľubotice sa vyvíjali v súčasnú podobu počnúc 1. pol. 13. storočie ako potočná radová dedina.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 21:32
Vývoj počtu obyvateľstva

V r. 1600 mali Ľubotice, ak predpokladáme, že domácnosť mala priemerne 6 členov, do 200 obyvateľov.

sefredaktor So, 10/27/2018 - 21:30
Zaniknuté sídla
Medzi zaniknuté sídla v okolí Ľubotíc patria Banovec, Santov.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 21:29
Vývin sídla
Prvá oficiálna zmienka o Ľuboticiach (Keľemeši) pochádza z r.1298
sefredaktor So, 10/27/2018 - 21:28
Vývin názvu obce

Ľubotice dostali svoj súčasný názov až v roku 1948.

sefredaktor So, 10/27/2018 - 21:27
Archeologická minulosť
Najstaršie nálezy v lokalite Šarišské Lúky spadajú do obdobia praveku, staršieho neolitu.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 21:26