Organizácie

TJ Sokol
Šport je v obci podporovaný a zastrešuje ho telovýchovná jednota Sokol. Viac informácii o športových aktivitách v obci je dostupných na samostatnej stránke TJ Sokol Ľubotice.
lorien Št, 06/06/2019 - 07:45
Jednota dôchodcov Slovenska

Dňa 21.11.2016 sa uskutočnila na Obecnom úrade v Ľuboticiach ustanovujúca členská schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) základná organizácia

janko So, 01/05/2019 - 22:42
Klub kresťanských seniorov
Chce rozvíjať občianske, národné a kresťanské povedomie členov, a pritom rešpektovať práva ostatných skupín občanov.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 17:18
Slovenský zväz záhradkárov
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Ľuboticiach vznikla v roku 2002. Od svojho vzniku pracuje pod vedením Ing. Antona Krištofa.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 17:14
Dobrovoľný hašičský zbor Ľubotice
Dobrovoľný hasičský zbor v obci bol založený v roku 1925. V súčasnosti je nanovo zriadený od 24. 09. 2016.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 16:55
OZ KreDo
KreDO spája a dáva príležitosť kreatívnym ľuďom, ktorým záleží na formovaní seba aj svojho okolia, chcú niečo po sebe zanechať, deliť sa s tým, či im bolo dané a byť otvorení pre pomoc iným.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 16:51