Osobnosti

prof. Štefan Hapák
Maliar, ktorý tvoril v oblasti maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, sochárstva, medailérstva a keramiky.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 20:55
Ladislav Štibrányi
Bol jedným z viacerých iniciátorov a organizátorov turistiky a vodných športov v Prešove
sefredaktor So, 10/27/2018 - 20:53
Páter Teodor Jozef Tekeľ
Františkánsky kňaz, kazateľ, akademický maliar, sochár, ilustrátor a básnik.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 20:51
Samuel Révai
Knihár, knihovník, národnohospodár, autor monografie o národnej literatúre.
sefredaktor So, 10/27/2018 - 20:49