Tlačivá

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby