Tlačivá

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia

Návrh na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o stanovisko k zámeru výstavby lorien Št, 11/22/2018 - 10:53