Tlačivá

Obec Ľubotice oznamuje verejnosti, že k prihláseniu na pobyt a vybaveniu stavebných povolení už nie je potrebné preukazovať vlastníctvo k nehnuteľnosti listom vlastníctva a výpisom z katastrálnej mapy.

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia

Návrh na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby