Verejná vyhláška - oznámenie vyplácania nájomného za prenájom poľovných pozemkov drobných vlastníkov v PR Delňa za rok 2020