Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Ľubotice, lokalita Pod Šalgovíkom