VZN obce Ľubotice č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Ľubotice

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN