Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN