VZN obce Ľubotice č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice - zrušené

Dátum schválenia
Platnosť od
Platnosť do

Toto VZN bolo zrušené VZN č. 4/2016 zo dňa 12.12.2016

Súbor s textom VZN