VZN obce Ľubotice č. 2/2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN