VZN obce Ľubotice č. 2/2018 ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN