VZN obce Ľubotice č. 3/2018 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok verejného cintorína v obci Ľubotice

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN