III. riadne zasadnutie OcZ dňa 11.05.2020

Zasadnutie OcZ sa uskutoční v súlade s Opatrením ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 20.04.2020 bez účasti verejnosti.