20.11.2018 - 10:58

Miestna skupina Slovenského červeného kríža v Ľuboticiach

 a Obec Ľubotice

Vás srdečne pozývajú na

 

Ľubotickú vianočnú kvapku krvi

v piatok 14.12.2018 v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod.

24.07.2018 - 14:14
11.12.2018 - 09:13
07.12.2018 - 10:50
 • rekonštrukcia dolnej časti ulice Korabinského: 45 000,- €
 • rekonštrukcia časti ulice Strojníckej: 52 000,- €
 • výstavba ulice Jarkovej - 2. časť, vrátane chodníka, VO a odvodnenia cesty: 76 600,- €
 • rozšírenie VO na ulici Sekčovskej a OS Winklerovky
 • výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ: 57 000,- €
 • výstavba automatického zalažovania hlavnej hracej plochy ŠA: 26 000,- €
07.12.2018 - 10:06
 • zateplenie fasády ZŠ: 389 000,- €
 • rekonštrukcia Jarkovej ulice - 1. časť - vrátane výstavby chodníka a VO: 90 000,- €
 • rekonštrucia ulice Jána Kostru: 79 000,- €
 • rekonštrukcia ulice Šalgovickej - nad potokom, vrátane odvodnenia, vybudovanie chodníka a VO: 144 800,- €
 • rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou na športovom areáli: 20 000,- €
Syndikovať obsah