11.12.2018 - 09:13
07.12.2018 - 10:50
 • rekonštrukcia dolnej časti ulice Korabinského: 45 000,- €
 • rekonštrukcia časti ulice Strojníckej: 52 000,- €
 • výstavba ulice Jarkovej - 2. časť, vrátane chodníka, VO a odvodnenia cesty: 76 600,- €
 • rozšírenie VO na ulici Sekčovskej a OS Winklerovky
 • výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ: 57 000,- €
 • výstavba automatického zalažovania hlavnej hracej plochy ŠA: 26 000,- €
07.12.2018 - 10:06
 • zateplenie fasády ZŠ: 389 000,- €
 • rekonštrukcia Jarkovej ulice - 1. časť - vrátane výstavby chodníka a VO: 90 000,- €
 • rekonštrucia ulice Jána Kostru: 79 000,- €
 • rekonštrukcia ulice Šalgovickej - nad potokom, vrátane odvodnenia, vybudovanie chodníka a VO: 144 800,- €
 • rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou na športovom areáli: 20 000,- €
07.12.2018 - 09:58
 • rekonštrukcia ulíc Korabinského, Jána Kostru, Kapušianska - trasa MHD: 140 600,- €
 • zateplenie strechy administratívneho pavilónu ZŠ: 48 500,- €
 • rekonštrukcia kúrenia v šatniach ŠA (odstránenie gamatiek) a rekonštrukcia verejných sociálnych zariadení ŠA: 20 600,- €
 • stavebá úprava komunitného centra na denný stacionár: 36 600,- €
07.12.2018 - 09:51
 • rekonštrukcia spojnice ulíc Makarenkova - Korabinského vrátane výstavby chodníka a VO: 46 500,- €
 • rekonštrukcia obecného rozhlasu: 14 000,- €
 • výstavba kamerového systému: 6 500,- €
 • výstavba chodníka medzi ulicami Tekeľova a Sibírska: 3 600,- €
 • zateplenie severnej strany Obecného domu: 26 000,- € 
Syndikovať obsah